מודה אני – עומר אדם | קאבר באידיש – דוד שוורץ | Modeh Ani – Duvid Schwarcz