מה בצע – סנדי אופמן – מקהלת ילדים: שיר ושבח | Ma Betsa – Sendy Oppman – Shir