לוי פולקוביץ – שירה – טוב לי – סיום של דרשו בארה”ב