top of page
Concrete Wall

להקת נגילה - מחרוזת חתונה!! מהרה ה׳ | מזמור לתודה | כי לך | ישמח חתני
להקת נגילה - להקה סוחפת ומרגשת לחתונה מושלמת!!

עכשיו במחרוזת חתונות שכולה הודיה לה׳ יתברך על כל הטוב שגומל אותנו בכל יום ויום:)


לפרטים והזמנות: אלון בננו 0507233669המחרוזת פותחת בשיר שמקורו בברכה האחרונה בשבע הברכות "מהרה ה' א-לוקינו ישמע בהרי יהודה ובחוצות ירושלים קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה", ברכה המבוססת על נבואת הנחמה של ירמיהו "עוד ישמע בהרי יהודה.." (ז, לד).

נבואה זו מלמדת אותנו על הקשר הישיר בין בניין בתים בעם ישראל ובין גאולת ישראל, שהיא המפתח לגאולת העולם כולו.

בנבואות רבות, הן נחמה והן פורענות, ניתן למצוא השוואה בין הקשר הזוגי ובין הקשר של הקב"ה לעמ"י. ניתן לראות זאת ביתר שאת במגילת שיר השירים, המבוססת כולה על השוואה זו.

באופן פשוט נראה שהסיבה לכך היא עוצמתה של האהבה הטמונה בקשר בין ישראל לאביהם שבשמיים, שאין לה אח ורע, ולא ניתן להמשילה או להשוותה לשום דבר בעולמנו הגס והחומרי, מלבד אהבת איש ואשתו שהיא היחידה שעשויה להמחיש ולקרב אל הדעת את אותה אהבה.

ואולם ייתכן ניתן לבאר זאת ברובד גבוה יותר. בדרך כלל, משל משמש אותנו ככלי עזר לביאור עניין אחר, שלעיתים אף שונה ממנו בתכלית, אלא שהמשל והנמשל נושאים עיקרון משותף וקיימת ביניהם נקודת דמיון, ומשום כך אנו משווים אותם זה לזה באופן טכני בכדי לבאר נקודה כזו או אחרת. לעומת זאת המשלים המובאים בספרי הנביאים, אינם חיצוניים לנמשל, אלא נובעים מאותו שורש פנימי של הנמשל עצמו.

לפי זה נראה שהמשל של חתן וכלה עמוק יותר, והוא מלמד אותנו יסוד עצום: לקשר ברית הנישואין יש יכולת אדירה והוא משפיע על הקשר בין כנסת ישראל לקודשא בריך הוא, ומצד שני פגם בקשר הזה פוגע באופן ישיר במצבו הרוחני של עמ"י כולו ח"ו.

הדברים עולים בקנה אחד עם דברי הראי"ה קוק זצ"ל:

"האמון המשפחתי הוא תולדה והמשכה קוית (ישירה) מאותה האמונה הגדולה השרויה בעומק האהבה, הפועלת ברוח חיים בשכל עליון ומפואר, בסדר והתאמה בכללות המון היצורים והעולמים כולם" (ישראל ותחייתו כו, עמ' כב).

כלומר האהבה השוררת בין איש לאשתו היא היא גילוי שם ה' בעולם.

על פי זה, מבאר הרב בהמשך הפיסקה כיצד ניתן לעבור על איסור כה חמור- מחיקת שם ה' כחלק מתהליך בדיקת הסוטה, והיינו משום שהשכנת שלום בין איש לאשתו איננה ביטול שם ה', להיפך, היא ההופעה של שם ה' (וזוהי כוונת חז"ל בדבריהם: "גדול שלום שבין איש לאשתו שהרי אמרה תורה שמו של הקב"ה שנכתב בקדושה ימחה על המים", חולין קמא ע"א).

על פי הדברים האמורים נוכל להבין את דברי הגמרא בנוגע לאדם המשמח חתן וכלה, שלדברי רב נחמן בר יצחק "כאילו בנה אחת מחרבות ירושלים" (ברכות ו:), כלומר שמחת החתונה מקרבת את הגאולה והחיבור המחודש והמיוחל של כנסת ישראל עם דודה, ומשום כך אדם שמעצים את שמחת החתן והכלה הרי הוא שותף בבניין ירושלים, וכאילו בנה ממש אחת מחורבותיה.

אנו נמצאים בתקופה לא פשוטה לעמ"י, תקופה של מכאוב ומשבר, אובדן וצער. תקופה שמרגישים בה חבלי משיח. בשעה זו נדרש ממנו יותר מתמיד לקום ולהמשיך לבנות. לבנות את ארצנו, לבנות את עמינו. ולבנות את ירושלים עיר קודשינו גם מעשית, וגם רוחנית- על ידי בניית עוד בתים בעם ישראל.

אנו מלאים שמחה והודאה לה' יתברך על הזכות העצומה שנפלה בחלקנו לשמח חתן וכלה, ובכך להיות שותפים בבניית חורבות ירושלים במיוחד בעת הזו!

בציפייה גדולה אנו מתפללים לה' יתברך שנזכה שיתקיים בנו בקרוב ממש "וארשתיך לי לעולם וארשתיך לי בצדק ובמשפט ובחסד וברחמים וארשתיך לי באמונה וידעת את ה" במהרה בימנו אמן!


תודות

תודה על הכל - בורא עולם

תודה להורים היקרים שלי על התמיכה והדחיפה

לאשתי היקרה שבלעדיה הפרוייקט הזה לא היה קורה לעולם

עיבוד והפקה מוזיקלית- רון חניה

עיבוד - גלעד טירנובר , אלון בננו , אביה גרינברג

מיקס ומאסטרינג - יניב בלאס

צילום ועריכה - מאודי אלכסלסי

צילום נוסף - עלי ינקוביץ׳


תודה לכל הנגנים האלופים שלנו באולפן ובקליפ

אברהם אהרון אזולאי - שירה וקולות

רון חניה - גיטרות

אריאל בוסקילה - גיטרות מזרחיות וגיטרות בקליפ

אבי אבידני - תופים

גלעד טירנובר - תופים בקליפ וקולות שניים

אלון בננו - פסנתר בס קלידים וקולות שניים

אברהם בלטי - קלרינט

דור אסרף - סקסופון

איתמר קמאי - כינורות ועוד

נריה בוסקילה - קלרינט קליפ

דוד אלבז - סקסופון קליפ

דור אלמליח - כינור קליפ

Comments


bottom of page