top of page
Concrete Wall

להודות ולהלל - סט שירי חנוכה חסידי - Hasidic Hanukkah setעורך ומגיש: נחמן פילמר ❤️ חנוכה שמח! 🕎 מוגש לפניכם סט חנוכה מושקע בחסדי ה' להגביר את האור על החושך. את הקדושה על הטומאה ושנזכה בקרוב ממש להתבשר בבשורות טובות בביאת המשיח ולבנין בית המקדש אמן! טלגרם: https://t.me/Feelmyplaylist גוגל דרייב: https://drive.google.com/file/d/1gPVU... קרדיט גרפיקה: מוטי בלום https://m-blum.co.il/ רשימת שירים: 00:00 • להודות ולהלל | שמוליק גפנר 02:47 • העושה גדולות | שמוליק לונגר, אהרל'ה סמט, יואלי קליין & אברימי לונגר 06:40 • ותמיד נספר | זאנוויל ויינברגר, יששכר גוטמן 08:43 • תהילת השם | אהרלה סמט, יששכר גוטמן, יואלי קליין 10:13 • כי טוב ה' | הערשי רוזנבאום, אברהם בלטי, שמוליק וינרייך 11:08 • מחרוזת דאנס חנוכה | איתמר שטיין & מוישי פרסברגר 13:46 • מזמור שיר (מחרוזת הדלקת נרות חנוכה) | אהרל'ה סאמעט, מוטי ויזל, דודי קאליש, משה דוד וייסמנדל & מקהלת נשמה 16:51 • מחרוזת חנוכה | מקהלת מלכות, הרשי סגל וגדולי הזמר 17:50 • מזמור שיר (מחרוזת הדלקת נרות חנוכה) | אהרל'ה סאמעט, מוטי ויזל, דודי קאליש, משה דוד וייסמנדל & מקהלת נשמה 25:32 • הנרות הללו | דודי לנדאו, מוטי גולדמן 27:12 • די הייליגע חנוכה ליכט | נחום לייפר 29:13 • הנרות הללו | יואלי ווייס 31:14 • מחרוזת חנוכה | שלום למר 38:48 • הנרות הללו | חיים ישעיה ווייל & לאזי לאנדא 42:1 • מחרוזת חנוכה | מקהלת מלכות, הרשי סגל וגדולי הזמר 49:42 • חשוף | חיים ישכיל 51:59 • וידע כל פעול | שרגי גשטטנר ז"ל 53:14 • וידע כל פעול | א סקולענער 55:14 • מזמור שיר | יצחק רוזנבלום, יצחק ויסבלום & מקהלת רננו חסידים 1:04:57 • מיין טייערע לעכטעלע | נחמן כהן 1:07:52 • חשוף | מוטי כהן וילד הפלא יאיר כהן 1:09:24 • הנרות הללו | שרולי קלצקין 1:11:52 • מעוז צור | מוטי ויזל & בנצי קלצקין 1:16:53 • ניסים | מוטי אברהם & ברוך שטיין 1:18:40 • סיום: מזמור שיר (מחרוזת הדלקת נרות חנוכה) | אהרל'ה סאמעט, מוטי ויזל, דודי קאליש, משה דוד וייסמנדל & מקהלת נשמה

Commenti


bottom of page