top of page
Concrete Wall

כל נדרי - אברימי רוט - אלול תש"פ
שנתיים חלפו מאז, בתי כנסיות שוממים בארץ ובכל העולם, הקורונה שיתקה את הכל... את קול השופר שמענו במרפסת ואת יום כיפור במניני חצרות. ברכת אבות על בנים נאמרה בזום ובכלל הטכנולוגיה נכנסה לחיינו בכל פרט, אך היו מי שלא הסכימו לוותר על האוירה ולא יכלו להכנס לימים הנוראים כאשר הפיוטים אינם נשמעים כבכל שנה. באותם ימים פנה אלי הרב פרויינדליך - רב קהילת רמת שלום במקסיקו, הקהילה בה אני זוכה לעבור לפני התיבה כבר מעל 20 שנה והעלה רעיון לשתף את חברי הקהילה במעט מהאוירה המורגשת בבית הכנסת כל שנה בימים אלו? וגם פה נעזרנו בטכנולוגיה, הקלטתי והסרטתי חלקים עיקריים מהתפילה, הסרטונים נשלחו לכל חברי הקהילה על מנת שיצפו ויכנסו לאוירת הימים הנוראים וכך שמרנו על קשר רחוק אבל קרוב גם בימים הטרופים ההם. הנה אחד מהסרטונים ששימש את הקהילה להכנס לאוירת היום הקדוש והנורא. קלידים: שי ברק צילום: ישי זולברג

コメント


bottom of page