כל ישראל – אלי הרצליך – לחן: מרטין מאיר וידרקר | Eli Herzlich – Meir Martin Widerk