“כי לישועתך I מוטי שטיינמץ & נשמה I מופע ‘קיץ חי’ Ki Liyshuoscho I Motty Stein