ישראל שטרן מגיש: שבתי – בביצוע יעקב מוצן | Shivti – cantor yaakov motzen