top of page

Sponsored Ad

ישראל אדלר בדברי חרוזין במסע אדמו"ר מסאטמאר שבת פ’ תולדות תשפ”ב לעיר האבות סיגוט | Yisroel Adlerהרב ישראל אדלר בדברי חרוזין במסע המרומם ושבתי מוצש"ק חנוכת הבית לביהמ"ד עצי התמרים בעיר האבות סיגוט ר"ח כסלו תשפ"ב


האדמו"ר מהר"א מסאטמר שהה בשבת האחרונה בעיר אבותיו סיגוט ברומניה, האדמו"ר נסע יחד עם כ-700 חסידים שתרמו את קניית ובניית בית המדרש בעיר סיגוט. האדמו"ר יצא מניו יורק במטוס ששכרו במיוחד עבור המסע.


הכל החל לפני כעשור, אז קנו שליחים של האדמו"ר את המקום עליו עמד בית הכנסת בעיר סיגוט, בית הכנסת בו שימשו כרבנים זקניו של הרבי, הרה"ק רבי אלעזר ניסן טייטלבוים זי"ע, ה'יטב לב', ה'קדושת יום טוב' וה'עצי חיים' זי"ע. שם הם גדלו ועבדו את עבודתם בקודש ומשם הפיצו את היהדות והחסידות בכל המחוז.


אחרי השואה שימש גם הרבי בעל ה'ברך משה' מסאטמר זצ"ל כרב העיר למשך תקופה קצרה עד שנאלץ לברוח.


אחרי נפילת חומת הברזל ברומניה התחילו עסקני החסידות לעבוד על החזרת הרכוש לידי האדמו"ר, ואכן השטח עליו עמד בית הכנסת נפדה ובנו על מקומו בית הכנסת חדש.


בשבת האחרונה נערך מעמד חנוכת בית הכנסת, יחד עם מסע של האדמו"ר שהיה מיוחד לנדיבים שתרמו סכומים גדולים לצורך בניית בית הכנסת שיפוץ האוהל, בית העלמין ועוד.


החסידים שהו עם האדמו"ר במהלך כל השבת, בערב שבת הוכנס ספר תורה לבית המדרש, ובמוצאי שבת נערך מעמד תפילה בקברי הצדיקים של בעל ה'עצי תמרים'. לפני שובו עבר הרבי דרך הונגריה שם הניח אבן פינה לבית הכנסת אורחים שיקום ליד ציוונו של בעל ה'ישמח משה' באיהעל.


המסע הענק אורגן על ידי "ללכת" המפיקים מסעות ואירועים גדולים בכל רחבי אירופהbottom of page