ישראל אדלר ‘אזכרה’ בסיום סדר נזיקין של דרשו בוינה | Ezkera – Dirshu Seder Nezikin