ישמחו במלכותך – מאיר מרטין וידרקר מארח את החזן יעקב מוצן | Yismechu, Yakov Motzen – Mart