“יעקב שוואקי // ממצרים גאלתנו – מתוך פרויקט “צמאה”” e