“יעלה תחנוננו & טאטעניו – שמחה פרידמן – Yaale & Tatenyu – Simche Fri