ילד הפלא דודי הרשקופ ומקהלת נרננה. באלוקים בטחתי – לעשות רצונך.נגינה: שמוליק לוטרמן|Dudi Hersh