יוס’ל לייפער, פנחס ביכלר, מקהלת ‘מלכות’ – מסלסלים | Yossi Leifer, Pinches Bi