top of page
Concrete Wall

יונתן בלוי מגיש מחרוזת אילן לט"ו בשבטלאחר סדרה של עיבודים קאברים לשירים משלל הסוגים. אני שמח להציג לכם מחרוזת אילן לרגל חמשה עשר בשבט (ט"ו בשבט) השיר הכי מזוהה עם החג הקרב ובא פירוש יחודי משלי למשל העתיק המובאת בגמרא, אודות אדם שהולך במדבר רעב עייף ויגע צמא למים ולצל ומוצא בבת אחת כל אשר חיפש וכאשר קם אמר לאילן : אילן אילן במה אברכך פירותיך מתוקים צילך נאה אמת המים עוברת תחתך אלא יהי רצון שכל נטיעות שנוטעים ממך יהיו כמותך כשאני חתום על ההפקה המוזיקלית הקלטה עיבוד ומיקס האזנה עריבה קרדיטים לצלמת והמסריטה :מרים קרשבסקי על הצילומים והעריכה המקצועית לידידי הבעל מנגן :דודי לנדאו על הקונספט ובחירת השירים האזנה עריבה וצפיה מהנה יונתן

Comments


bottom of page