top of page
Concrete Wall

יום ההצלה ההיסטורי לכ"ק מרן אדמו"ר מספינקא שליט"א • לרגל 40 שנים • מוצש"ק וארא תשפ"דבחצר הקודש ספינקא נערך לראשונה בקול מצהלות וההמון חוגג

מעמד ההודאה לכ"ק מרן אדמו"ר עט"ר שליט"א לרגל מ' שנה מיום נס הצלתו בשנת תשמ"ד

בשילוב התחלת כתיבת ס"ת לע"נ אביו כ"ק מרן מהרי"א זוצק"ל

שבהאי שעתא יומא דהילולא קדישא ה' שבט

מוצש"ק וארא תשפ"ד

-

צילום: שוקי לרר

-

בחצר הקודש ספינקא

במייל:

לקבלת מייל שבועי

שלחו מייל ל'הרשמה' ל:

-

ביוטיוב:

/ @user-oq1nv7co8z

Comments


bottom of page