יואלי קליין ושיעה גרוס – ״מזמור לתודה״ | Yoeli Klein & Shaya Gross – Mizmor L&#8217