top of page
Concrete Wall

"טאטאל'ע קום שוין אהיים" – סיום הדף היומי בהלכה של 'דרשו' | tatale - DIRSHU
קהל הרבבות בשירת "טאטאלע" לאחר משא הקודש ממרן המשגיח הגאון הצדיק רבי דן סגל שליט"א שעורר את לבבות ישראל על הגאולה והכמיהה לאביהם שבשמים.


אהרלע סאמעט ומוטי ויזל יחד עם תזמורת מורחבת של "המנגנים" בניצוחו של מוישי רוט, מקהלת "מלכות" בניצוחו של פנחס ביכלר ומקהלת הילדים "חסידמלעך", בביצוע מרגש של הניגון המיוחד שהלחין מרן המשגיח הגאון הצדיק רבי דן סגל שליט"א יחד עם קהל הרבבות בארנה ירושלים, בתחינה לבורא עולם שישוב ברחמים לירושלים וגאולת ישראל.


מתוך דברי מרן הגר"ד סגל שליט"א במעמד הסיום לפני שירת השיר טאטאל'ע:


"יש עוד דבר מה שצריכים כעת לחזק מאד. זה התפילות והבקשות על משיח ועל הגאולה. הרמב"ן אומר, אני אקריא לכם את לשון הרמב"ן. הרמב"ן בישעיה על הפסוק כולנו כצאן תעינו איש לדרכו פנינו. אומר הרמב"ן הקדוש, יאשים את ישראל בעבור כי הם בגלותם ישימו כל כוונתם בעסקי העולם ומשים כל אחד כוונה לעצמו ביתו ועסקיו. וראוי להם להיות בוכים ולהתפלל לפני ה' לילה ויום שיכפר על עוון ישראל ויחיש קץ הגאולה. כי המשיח בתשובה יבוא מיד, ואם לאו יתאחר עד הקץ הבא עליו בשבועה, כי הוא מצטער כל היום - הוא מביא פסוק - כי אחרו פעמי מרכבותיו, ואנחנו אין אנחנו משגיחים בכך אלא מתעסקים בעסקינו וצרכם.

היעב"ץ אומר, אלמלא לא היה אלא עוון זה בידינו שאין מתאבלין על ירושלים כראוי, די להאריך גלותנו - ולא מספיק - והיא בעיני הסיבה קרובה היותר גלויה עצומה וחזקה לכל השמדות המופלגות הגדולות והנוראות המבהילות הרעיונים אשר מצאונו בגלות בכל מקומות פזורנו, לפי שיצא האבל הזה מלבנו, בהיותנו שוקטים בארץ לא לנו, שכחנו את ירושלים ולא עלתה על לבבנו. רואים כמה צריך לעורר בנו את הבקשות בתפילה בשמונה עשרה, שיבוא משיח צדקנו"


== קרדיטים ==


הפקה ובימוי: פליישמן & פלס

מולטימדיה: איציק דניאל Media Pro

עיצוב תאורה: שי סויסה

צילום וניתוב: נתי אלבר

מיקס: חיים גוטסמן

עריכת וידאו: הערשי סגל

ניהול תוכן מוזיקלי: שלום וגשל

גרפיקה: שמעון רוכמן SDR


© כל הזכויות שמורות ל'דרשו גלובל'


הירשמו עכשיו כמנויים לערוץ דרשו גלובל

Comments


bottom of page