top of page
Concrete Wall

חשוף - יידאלע מנדלסון (קאבר)מאז בוקר שמחת תורה תשפ"ד עת עם רב על קידוש ה' נעקד נחלי דמעותינו נשפכים כמים ועיני כולנו נשואות לאבינו בשמים ידוע ידענו, שבשלנו הסער ובאמונה שלמה קיבלנו הצער קרענו שערי שמים בתפילות חזקנו אחדותנו והוספנו קבלות ועתה אבינו: "חשוף זרוע קדשך וקרב לנו הישועה" ו – "נקום נקמת דם עבדיך מאומה הרשעה" כי חלש ותש כוחנו ונסתתרה בינתנו ולאחר שנים כה רבות שבהם חשבו בני אדם ש-להם היכולות, הראית בעליל שרק ממך התשועות ובטחוננו שנזכה בקרוב לראות הישועות כי "ארכה לנו הישועה ואין קץ לימי הרעה" ועתה כשבטחון ה' בלבנו טבוע וזמן הגאולה השלמה לך כבר ידוע בבקשה אבא: "דחה אדמון בצל צלמון הקם לנו רועה שבעה" "מוסיף והולך" ביינתים סדרת הקליפים הולכת ועולה בזמן ובאיכות ב"ה, כל פעם בעוד 30 שניות נקווה שנצליח להמשיך על זה הדרך ולא ההפך בעז"ה קרדיטים: לחן: אלי לאופר | ביצוע במקור: מרדכי בן דוד | שירה: יידאלע מנדלסון | אולפן, עיבוד, קולות, מיקס: יונתן בלוי | חליל צד: מושי יענקוביץ | צילום, עריכה (צולם בטלפון): שלוימל'ה הפקות וידאו | צילום תמונות הזוועות וכתוביות: נחשון פיליפסון | להזמנת אירועים: 053-8818075 \ 053-4111029 #חנוכה #יונתן בלוי #חשוף #יהודה #יידאלע

Comments


bottom of page