חנוכת הבית של בית המדרש אהל רחל סאטמאר בירושלים | Satmar Chanukas Habais in Jerusalem