top of page
Concrete Wall

חנוכה-שוכי גולדשטין, הרשי רוטנברג, אהרלה סמט, פנחס ביכלר, הרשי סגל, מקהלת מלכות-מיין לעכטעלע|Malchusנר של חנוכה! שוכי גולדשטיין, הערשי רוטנברג, אהרלה סאמט, פנחס ביכלר, מקהלת מלכות והערשי סגל עם הנרות והדמויות האהובות! ימי החנוכה בפתח, אור השלהבות מבצבץ ונראה באופק ולחן שמימי חדש רואה אור בשירתם של גדולי בעלי המנגנים החסידיים. מי הפעם? שוכי גולדשטיין מארח את המלחין והיוצר הבלגי – הערשי רוטנברג, שגם מופיע כאן בשירתו שלו; אהרלה סאמט נותן את הטאצ' הייחודי לו לצד מקהלת 'מלכות' שמנצחה, פנחס ביכלר, משמיע כאן את קולו שלו; הערשי סגל שיושב על הפסנתר חובר בדואט למשוררים וכמנהג המהדרין מן המהדרין, הוא גם אמון על חלק העריכה והבימוי. ושוב חוברות להן כל דמויות ההוד האהובות שלנו, הפעם להדלקת נרות חנוכה בדחילו וברחימו, נר איש וביתו, איש איש וחנוכייתו ומנהגיו, כשחברת 'הצורפים' פורסת את חסותה על קולקציית חנוכיות הפאר. לחן: הערשי רוטנברג; עיבוד: שמוליק ויינריך; מיקס: יענקי כהן; צילום: יוסף שלסט; תאורה: איתי אסקל וארטור מרצ'נקו; עיצוב: אורי וינשטוק; גרפיקה: שמעון רוכמן; הפקה: לייבי שצרנסקי; יח"צ: אבריימי גולדשטיין.

Comments


bottom of page