חיים גולד מארח את אברימי לונגר בשיר “מי שהיינו” ביידיש ! Mi ShHainu in yidish


5 views0 comments