“זאנוויל וינברגר, מקהלת מלכות, – והנה נער בוכה | Malchus Choir , Zanvil weinberger&#8221