זאנוויל ויינברגר, מלכות, שערי שמים פתח | Zanvil Weinberger & Malchus – Shaarei Shomayim &