זאנוויל ויינברגר, מונה רוזנבלום, מקהלת מלכות, חסידימלעך – אמר רבי אלעזר