“זאנוויל ויינברגר – מה אשיב – דרשו סיום הש”ס | Zanvil Weinberger – Ma