זאנוויל ויינברגר, הערשי סגל, מלכות – מחרוזת ריקודים | Dance With Zanvil Weinberger, Segal, Mal