“זאנוויל ויינברגר, ארי היל, מקהלת מלכות- מחרוזת מתן תורה | Zanvil Weinberger, Ari hill, Malchu