זאנוויל ויינברגר, אהר’לע סאמט, מלכות – אורך ימים | Zanvil, Samet, Malchus – Orech