זאבי וולס – אחת שאלתי | Zevi Walles – Achas Shoalti