“ומרקדין ומשמחים | Dance With Joy Feat: Yitzchok Ginsberg, Chaim Shaye Weil & The Menagen