ויהיו זרעי – זאנוויל וינברגר, ילד הפלא בנצי קלצקין, מקהלת מלכות, חסידימלעך, הרשי סגל | Malchus