top of page
Concrete Wall

והיא שעמדה, האמן והצייר אהרן ז. ברנשטיין מצייר בחול, Vehi Sheamda,Aharon berenstein,drawing in sand.
האמן והצייר אהרן ז. ברנשטיין בקליפ ציור לשירו של יונתן רזאל והיא שעמדה....


והקב"ה מצילנו מידם


מפרעה הרשע דרך המן, יוונים, רומאים ,אינקווזיציה, השואה, ועד ימינו אנו.

בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו,


הצייר ואמן החול אהרן זאב ברנשטיין בקליפ מדהים ומרגש ללחנו של יונתן רזאל ממחיש לנו איך הקב'ה מצלינו מידם


צפייה נעימה !!!


עריכת קליפ : FIXEL BOOM

יח'צ ומדיה - פירסט קלאס.
Comments


bottom of page