“ה׳קליפ סרט׳ הרשמי – כלו עיני – מענדל ראטה | Kuli Einay – Mendel Roth”