הרשי סגל, שוכי גולדשטיין, מקהלת נשמה – מחרוזת ‘חופה