הרשי סגל. מוטי ויזל. בביצוע מרגש “יתברך שמך”


5 views0 comments