“הרב ברוך חייט אליהו חייט ותלמידי ישיבת מערבא מכון רובין – ותן שכר טוב”