“הרב אברהם מרדכי מלאך בדחנות בחצר הקודש סאטמאר קרית יואל שושן פורים המשולש יחד עם הכנסת ספר תו