הערשי סגל – מוטי גולדמן – עקיבא ווקס בביצוע לייב לשיר “שימו לב”