הישיבישיר 3 – מיזם שירת ההמונים של ׳קול ברמה׳ | אין ערוך לך