החזן שלמה סלצקי ומקהלת ‘ישיש’ בניצוחו של יוסל’ה קלצקין מגישים את היצירה “אנו