החזן ישראל נחמן | כל נדרי | Cantor Israel Nachman – kol nidre