הבן יקיר לי- מוטי שטיינמץ / Haben Yakir Li – Motty Steinmetz


7 views0 comments