top of page
Concrete Wall

דער וועג איז חשוב'ער | הרב שלום רוקח
די היינטיגע ווידעא איז נתנדב געווארן:


🕯️ לזכר ולעילוי נשמת

מוה"ר יוסף בן צבי ז"ל


💍 לזכות זיווג הגון בקרוב

יוסף יוזפא בן רחל

יונה בן פיגה


🤕 לזכות רפואה שלימה במהרה

רבי ישראל משה בן גאלדא

רבי אליהו בן חוה


🎯 לזכות

אלישבע בת חי' אסתר להצלחה בכל הענינים

משה בן אסתר להצלחה וסייעתא דשמיא בשמירת עינים


מ'קען אויך הערן די טעגליכע ווידיאוס אויפ'ן גיבור טעלעפאון ליין 👈 718.400.7712


זייט מזכה נאך אידן צו באקומען די שטארקע חיזוק ווידיאוס טעגליך, פארשפרייט דעם לינק צו

אייערע נאנטע און באקאנטע.


נעמט אנטייל אין די ריזיגע הוצאות (לזכותכם אדער לזכות אייער נאנטע) און ווערט א שותף מיט די ווייטגרייכענדע פעולות פון גיבור און אין די גרויסע זכותים וואס קומען מיט דעם.

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page