דודי קאליש, מקהלת נרננה, מחה תמחה – Dudi Kalish, neranena choir, Macho timche