top of page
Concrete Wall

בתמימות-מקהלת נרננה,צבי זילברברג,לחן - הלל פלאי - Bitmimut - Neranena choir, Zvi Zilberberg, Palei"ה' יתברך ברא הכל כדי להיטיב לבריותיו" בימים קשים אלו שעוברים על עם ישראל בעולם כולו. המילים האלו מגיעות כמים קרים על נפש עייפה וכטללי תחיה של ממש. "ואם מקבלים הנהגתו באמונה ומתהלכין עמו בתמימות זוכין שיתגלה הטוב הגנוז בה" לחן מיוחד של הרב הלל פלאי שליט"א שידיו רב לו בלחני רגש. מוגש בקולו הערב של הבעל מנגן החסידי צבי זילברברג מלווה במקהלת "נרננה. עיבוד - חיים יצחק גולדמן

Comments


bottom of page