“א חתונה טאנץ! יוסל לייפר, מקהלת נשמה, תזמורת פול שמחה | Yossi Leifer, Neshama, Full Simcha Or