אני מאמין בעצמי – אברמי שטראוס חיים גולד ,I Believe In Myself – Avrumy Straus Chaim Gold